Shangri La Hotel & Resorts featuring Zhang Ziyi by Yu Tsai

Photographer: Yu Tsai
Art Director: Hedda Leonardi